U bevindt zich hier:

Contact

M&R Claushuis B.V.
Industrieterrein Trekkersveld
Nijverheidsweg 26
NL-3899 AH Zeewolde
Netherlands

Tel. +31 (0)36 - 522 2800
Fax: +31 (0)36 - 522 2564
Neem contact op!


PGS-15 opslag

Onze inrichting voldoet aan de normen uit de PGS-15 richtlijn. Voor opslag hebben wij een vrijstaand, brandvrij gebouw neergezet, vloeren van gebouwen en buitenterrein zijn vloeistofdicht en de inrichtingen van de fabriekshal en van het opslaggebouw zijn gecompartimenteerd.

Milieu- & arbeidshygiëne

In ons bedrijf wordt tot in details aandacht besteed aan de milieu- en arbeidshygiënische aspecten van onze specifieke productie. Sommige van de door ons verwerkte metalen vallen onder de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. Uiteraard beschikken wij over alle benodigde vergunningen voor het verwerken van deze materialen.
Indien u ons milieu beleid wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met onze HSE afdeling.

Waterzuivering

Bij het lozen van ongezuiverd afval- en rioolwater komt er een moment dat de toevoer van afvalstoffen te groot wordt voor het natuurlijke zelfreinigingsvermogen van het water waarin wordt geloosd. Het biologische evenwicht wordt dan verstoord. Hierdoor kan het zicht en de zuurstofconcentratie in het water zo sterk afnemen dat het aquatisch leven afsterft. Om dit te voorkomen hebben wij een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Statistical Process Control

Omdat wij te maken hebben met gevaarlijke stoffen maken wij gebruik van de methode " Statistical Process Control". Dit is een effectieve methode om een productieproces door middel van controlekaarten te kunnen volgen. Dankzij deze methode zijn wij in staat om door middel van objectieve criteria variatie uit gebeurtenissen en betekenissen daarvan te traceren. Een groot deel van haar macht ligt in de mogelijkheid om toezicht te houden op zowel de processen als de veranderingen binnen de processen. Door gegevens te verzamelen op verschillende punten in het productieproces, kunnen variaties in het proces worden opgespoord en gecorrigeerd, waardoor er minder kans is dat er problemen zullen ontstaan bij het uitleveren van orders aan klanten.