Contact

M&R Claushuis B.V.
Industrieterrein Trekkersveld
Nijverheidsweg 26
NL-3899 AH Zeewolde
Netherlands

Tel. +31 (0)36 - 522 2800
Fax: +31 (0)36 - 522 2564
Neem contact op!


Dentaal


In elke industrie worden afvallen gegenereerd. Zo ook in de Dentaal industrie.

Iedere tandarts / tandtechnisch laboratorium of ander dentaal gerelateerd bedrijf heeft afvalstromen zoals:
  • Amalgaam resten zoals los amalgaam, filters, afscheiders en capsules (welke kwik bevatten)
  • Injectienaalden
  • Fixeer, ontwikkelaar en droog film materiaal
  • Loodfolies
  • Edelmetaal afvallen
  • Restanten van kronen en bruggen.
Deze afvalstromen moeten op een zodanige wijze verwerkt worden dat er geen gevaar voor mens en milieu ontstaat.

Op de site in Zeewolde worden alle kwikhoudende stromen op een professionele en millieuvriendelijke wijze verwerkt. Het kwik word teruggewerkt uit deze afvallen en geraffineerd naar een 99,9995% zuiver product voor dentaaldoeleinden.

De kans is dus groot dat M&R Claushuis meerdere keren zijn eigen kwikzilver recyclet.