Contact

M&R Claushuis B.V.
Industrieterrein Trekkersveld
Nijverheidsweg 26
NL-3899 AH Zeewolde
Netherlands

Tel. +31 (0)36 - 522 2800
Fax: +31 (0)36 - 522 2564
Neem contact op!


Industrie


In de olie- en gasindustrie wordt over de hele wereld grote hoeveelheden ruwe olie en aardgas gewonnen.
De exploratie- en raffinage processen die in deze industrie gebruikt worden leveren niet alleen kostbare grondstoffen op, maar ook afvalstromen o.a. in de vorm van:
  • Filtermateriaal met kwik vervuild
  • Actieve kolen met kwik vervuild
  • Catalysts met kwik vervuild
  • Boorsludges met kwik vervuild
  • Leidingwerk en machines met kwik vervuild

Deze Internationale bedrijven worden dan geconfronteerd met de uitdaging om deze afvalstromen te verwijderen op een zodanige wijze dat er geen gevaar voor mens en milieu ontstaat.

M&R Claushuis biedt een scala aan bijzonder rendabele, milieuvriendelijke en duurzame oplossingen die deze bedrijven helpen om te gaan met deze uitdaging.

Onze jarenlange ervaring heeft ons geholpen om 's werelds toonaangevende specialist te worden voor dit afvalprobleem, vooral voor afvalstromen die kwik bevatten.