Contact

M&R Claushuis B.V.
Industrieterrein Trekkersveld
Nijverheidsweg 26
NL-3899 AH Zeewolde
Netherlands

Tel. +31 (0)36 - 522 2800
Fax: +31 (0)36 - 522 2564
Neem contact op!


Tandheelkundig AfvalOnze DentiCollect service verzorgt al jaren het afhalen van tandartsafvallen binnen Nederland.
Wij vergoeden kronen, bruggen en ongebruikt amalgaam bij een aanlevering van minimaal 100 gram. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de gevonden analyse en de huidige metaal en valutakoersen.
M&R Claushuis reinigt of vernietigt de amalgaamafscheiders voor de tandartsen. M&R Claushuis is een van de weinigen in Europa gespecialiseerd in het terugwerken van kwik uit afval en dit te transformeren tot een 99,9995% zuiver product. Na de terugwinning van kwik gaat het afval naar andere bedrijven waar het zilver wordt teruggewonnen.