Nieuws

19-06-2015 Weeelabex certificaatOp hoog niveau en op een milieuverantwoorde wijze recyclen.


Er worden in Europees verband steeds strengere eisen gesteld aan de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. De recyclingbedrijven van e-waste zijn verplicht zich te certificeren op de norm 'Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence' (WEEELABEX). Deze norm stelt strenge eisen aan het gehele verwerkingsproces. Het doel is om met zorg voor het milieu zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen.

In Nederland geldt vanaf 1 Juli 2015 de wettelijke verplichting voor bedrijven die elektrische apparaten en elektronische apparatuur (e-waste) verwerken WEEELABEX gecertificeerd dienen te zijn.

M&R Claushuis B.V. is als een van de eerste in het bezit van dit certificaat.

Het behalen van het WEELABEX certificaat is de bevestiging dat M&R Claushuis B.V. op hoog niveau en op een milieuverantwoorde wijze afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur (e-waste) verwerken.

M&R Claushuis B.V. beschikt over een aparte demontageafdeling, waar wij in staat zijn om de diverse onderdelen snel en vakkundig van de bron te scheiden en aan te bieden voor recycling.